Home      Vogelalbum
Toendrarietgans - Anser fabilis rossicus - Bean Goose
Fam. Anatidae - Eenden

Zeewolde, Ibisweg  13-02-2018   De ganzen zaten in twee groepen verdeeld maar wel in het zelfde perceel. Ook enkele grauwe- en kolganzen mengde zich in het rietganzengezelschap.. Het aantal toendrarietganzen schat ik op ca. >400ex. De percelen in de polder zijn rijkelijk groot en de ganzen zitten dan altijd te ver.

 
 
 
 
 
 
 
Home    Vogelalbum
  Piet de Droog  Natuurfotografie