Home      Vogelalbum
Groenpootruiter - Tringa nebularia - Common Greenshank
Fam. Scolopacidae - Strandlopers
 
 
 

Oostvaardersveld - hut "de Krakeend" 1-5-2016
 

Lepelaarplassen, Natte graslanden  10-7-2015
Home   Vogelalbum
  Piet de Droog  Natuurfotografie