Home   Dierenalbum
Muskusrat - Ondatra zibethicus - Muskrat
Fam. Cricetidae - Woelmuisachtigen

Lepelaarplassen, Natte Graslanden  22-5-2014


Oostvaardersplassen, hut - de Kluut   2006



Almere, Waterlandsebos  2009
  Piet de Droog  Natuurfotografie