Home      Landschappenalbum
FochteloŽrveen, Drenthe
 
 
In het FochteloŽrveen ligt een van de laatste restanten 'levend' hoogveen binnen Nederland. Hier groeit de veenlaag nog steeds aan. Overigens is vrijwel het gehele oorspronkelijke hoogveengebied afgegraven. Het gebied bestaat voor het grootste deel uit veengronden, heide en vennen, terwijl in het noorden enkele naaldbossen zijn aangeplant. Het gebied is een bezoek waard vanwege de slaapplaatsen van duizenden rietganzen (ondersoort toendrarietgans). In dit gebied broedde in 2001 voor het eerst in Nederland de kraanvogel.

©  Piet de Droog  Natuurfotografie