Home      Landschappenalbum
Lepelaarplassen
 

Lepelaarplassen - zicht vanuit de Lepelaarhut - Almere

Lepelaarplassen - zicht vanuit de Lepelaarhut - Almere

Lepelaarplassen - zicht vanuit de Lepelaarhut - Almere

Lepelaarplassen - stuwtje langs het Trekvogelpad  31-10-2014

Lepelaarplassen - Trekvogelgraslandje

Lepelaarplassen - Trekvogelgraslandje

Lepelaarplassen - Trekvogelpad  31-10-2014

Lepelaarplassen - Kwelplas

Lepelaarplassen - Kwelplas

Lepelaarplassen - Natte graslanden, hut "de Kiekendief"

Lepelaarplassen - Natte graslanden  2012
Drie nieuwe uitzichtpunten langs het Lepelaarpad.


Lepelaarplassen - Natte graslanden  2012
Uitzichtpunt 1 bij de Noorderplassen.

Lepelaarplassen - Natte graslanden  2012
Uitzichtpunt 2 bij de Noorderplassen.  (In 2014 door vandalen afgebrand en door Flevolandschap niet opnieuw geplaatst)


Lepelaarplassen - Natte graslanden  2012
Uitzichtpunt 3 bij de Oostvaardersdijk.


Lepelaarplassen - Natte graslanden, zicht vanuit de hut "de Kiekendief" 
Deze foto is geplaatst in het Magazine van Het Flevolandschap Jaargang 11 nr. 2  herfst 2008.


Lepelaarplassen - Kwelzone  2012

Lepelaarplassen - Kwelzone  2012

  Piet de Droog  Natuurfotografie