Home      Spinnenalbum
Gewone strekspin - Tetragnatha extensa - Long Jawed Spider
Fam. Tetragnathidae - Strekspinnen

Almere, in de tuin  2007

Almere, in de tuin  2007
                 
   Piet de Droog  Natuurfotografie